Warunki użytkowania witryny internetowej

Korzystanie ze stron internetowych firmy F‑Secure jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.

Zastrzeżenie

Zawartość stron internetowych firmy F‑Secure jest przekazywana w postaci „tak, jak jest” i „tak, jak dostępna”. Żadna gwarancja jakiegokolwiek typu, zarówno bezpośrednia, jak i domniemana, nie jest udzielana dla dostępności, dokładności, wiarygodności oraz treści tych stron. W maksymalnym dozwolonym przez prawo stopniu firma F‑Secure jest zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie i wynikowe szkody powstałe w związku z użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania tych stron.

Witryny podmiotów trzecich

Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie czynności wykonywanych na serwerach firmy F‑Secure. Nasze witryny zawierają łącza do innych stron internetowych, nad którymi firma F‑Secure nie ma żadnej kontroli. Firma F‑Secure nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść i aplikacje pochodzące z takich stron internetowych. Łącza do nich są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie. Firma F‑Secure nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z witrynami, do których łącza udostępnia na swoich stronach.

Prawa własności

Zawartość stron sieci Web firmy F‑Secure jest chroniona przez międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie dowolnej części lub całości tej zawartości, w tym między innymi obrazów, formatów projektów, obrazów logo, klipów audio, filmów wideo i kodowania HTML, w jakiejkolwiek formie, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od firmy F‑Secure, jest zabronione. Próby reprodukowania całości lub części tekstów, ilustracji, formatów projektów i obrazów logo przy użyciu jakichkolwiek środków jest niezgodne z prawem. Własność intelektualna firmy F‑Secure jest chroniona pełnym zakresie obowiązujących przepisów. „F‑Secure” i logo „F” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy F‑Secure Corporation. Inne wymienione nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Bezpieczeństwo i prywatność

Firma F‑Secure podejmuje wszelkie dostępne działania w celu ochrony informacji użytkowników. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu, zachować dokładność danych i zapewnić, że dane są używane w poprawny sposób, zastosowano odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które chronią i zabezpieczają informacje gromadzone w trybie online. Informacje na temat naszych zasad zachowania prywatności można znaleźć tutaj.

Przekazywane informacje

Wszystkie wiadomości w ramach biuletynów, sugestie, pomysły, publikacje na forach i materiały przesyłane do firmy F‑Secure za pośrednictwem naszych witryn internetowych stają się niewyłączną własnością firmy F‑Secure. Firma F‑Secure nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności jakichkolwiek informacji przekazywanych do stron internetowych tej firmy. Przesłanie materiałów do witryny internetowej firmy F‑Secure jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie ich przez firmę F‑Secure w ramach produktów lub publikacji w dowolnych celach, takich jak między innymi rozwój produktów i usług czy cele reklamowe i promocyjne. Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na niepodejmowanie żadnych czynności prawnych przeciwko firmie F‑Secure w związku z przesłanym materiałem. Wszystkie wiadomości w ramach biuletynów, sugestie, pomysły czy publikacje na forach („materiały”) przesyłane do firmy F‑Secure za pośrednictwem witryny społeczności stają się własnością firmy F‑Secure.

Poprawki

Niniejsze Warunki dopuszczają stosowanie dodatkowych warunków w stosunku do określonych zawartości, usług i funkcji. Firma F‑Secure zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania stron w dowolnym czasie. Poprawki w niniejszych warunkach będą publikowane pod tym adresem URL i obowiązywały od chwili opublikowania. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzać tę stronę.